Ғылым Академиясының ғылымды ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу бойынша жұмысы

  1. Зерттеудің жалпы сипаттамасы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы елдің ғылыми-технологиялық және инновациялық секторларын жан-жақты талдауға бағытталған кешенді зерттеу жүргізеді. Бұл зерттеу ғылымның, технологиялардың және инновациялардың қазіргі жағдайын зерттеуді және болашақ даму әлеуетін бағалауды қоса алғанда, көптеген аспектілерді қамтиды. Негізгі мақсат — ғылым мен технология саласындағы стратегиялық жоспарлауды ақпараттандыру үшін кең аналитикалық және болжамды материал ұсыну.
  2. Зерттеудің арнайы бағыттары: Зерттеу ғылыми ұйымдардың, университеттердің даму деңгейін және олардың технологиялық дайындығын толық талдауды қамтиды. Жұмыс шеңберінде зияткерлік меншікті және ғылыми саладағы инновациялық қызметті пайдалану тиімділігін бағалауға назар аударылады. Сонымен қатар зерттеу жаһандық тенденцияларды талдауды мен  ұлттық ғылымды әлемдік ғылыми қоғамдастыққа біріктіру мүмкіндіктерін анықтауды қамтиды.
  3. Зерттеудің күтілетін әсері және практикалық маңыздылығы: Осы зерттеудің нәтижелері ғылыми инфрақұрылымды жақсартуға және Қазақстандағы ғылыми-зерттеу қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін ғылыми-негізделген ұсынымдарды қамтамасыз етуге арналған. пайдаланылады деп күтілуде. Бұл нәтижелер ғылымның елдің экономикалық және әлеуметтік мақсаттарымен интеграциясын нығайтуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ғылыми-технологиялық секторын дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясын қалыптастыруға ықпал ете отырып, ғылым мен технологиялар саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуде пайдаланылады деп күтілуде.