Құжаттың толық мәтіні

Құжаттың толық мәтіні

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы

Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академиктерін сайлау жөніндегі конкурс өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі «Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академиктерін сайлау қағидалары мен өлшемшарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 30 желтоқсандағы №223 бұйрығына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес «Жаратылыстану ғылымдары», «Инжиниринг және технологиялар» және «Медицина және денсаулық сақтау» бағыттары бойынша осы хабарландыруға қосымшаларда белгіленген шарттарда және тәртіппен Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академиктерін сайлауға конкурс жариялайды.

Жоғарыда көрсетілген Қағидалардың талаптарына сәйкес ресімделген құжаттарды қабылдау мерзімі осы хабарландыру жарияланғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі және 15 (он бес) жұмыс күнін құрайды.

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академик болып сайлануға үміткерлер мынадай талаптарға сай болуы тиіс:

1) Қазақстан Республикасы азаматтығының болуы;

2) соттылығының болмауы;

3) Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 12 маусымдағы № 268 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 32800 болып тіркелген) Білім туралы құжаттарды тану қағидалары сәйкес ғылым және жоғары білім саласындағы уәкілетті орган таныған ғылыми дәрежесінің (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) растайтын дипломдардың көшірмелері және ғылыми атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) болуы;

4) үміткер штаттық қызметкер болып табылатын ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүргізуге аккредиттелген ғылыми ұйымда немесе жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында кемінде 10 (он) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;

5) соңғы 10 (он) жылда Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Джоурнал Ситэйшн Рэпортс) деректері бойынша 1 (бірінші) және 2 (екінші) квартильге кіретін немесе Scopus (Скопус) дерекқорының Cite Score (Сайт Скор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде
50 (елу) бар болатын рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланған кемінде
9 (тоғыз) басылымның болуы, ұлттық бірегейлік саласындағы әлеуметтік гуманитарлық бағыттарды және ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс жөніндегі бағыттарды қоспағанда;

6) ұлттық бірегейлік саласындағы әлеуметтік гуманитарлық бағыттар үшін ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынатын басылымдар тізбесінің журналдарында жарияланған соңғы 5 (бес) жыл ішінде кемінде 9 (тоғыз) жарияланымның болуы және (немесе) Scopus/Web of Science (Скопус/ (Веб оф Сайнс) дерекқорларында рецензияланған ғылыми журналдарда;

7) Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс жөніндегі бағыттар үшін соңғы 5 (бес) жылда мамандандырылған ғылыми журналдарда кемінде 9 (тоғыз) жарияланымның болуы.

Осы конкурс Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының келесі бөлімшелері бойынша бос орындарға жарияланды:

«Жер, ғарыш және коммуникациялар туралы» ғылымдар бөлімшесі («Жаратылыстану ғылымдары», «Инжиниринг және технологиялар» бағыттары бойынша) – 4 бірлік;

«Өмір және денсаулық туралы» ғылымдар бөлімі («Медицина және денсаулық сақтау» бағыты бойынша) – 2 бірлік.

Ескертпе: аталған бағыттар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы №386 бұйрығымен бекітілген Ғылыми бағыттардың жіктеуішіне сәйкес келтірілген.

Жоғарыда көрсетілген Қағидалардың талаптарына сәйкес ресімделген және тізбесі 1-қосымшада көрсетілген құжаттар Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының нақты орналасқан жері бойынша қабылданады: Алматы қ., Қ.Сәтпаев к-сі, 22, 405-кабинет.

Пошталық мекенжайы: A05k3f0 (050012), Алматы қ., Шевченко к-сі, 28,

нақты орналасқан жері: A15X3C7 (050013), Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 22

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондарға хабарласуға болады

+ 727 2926729

+727 2925911

+77759430305

Конкурстық рәсімдердің нәтижелерімен келіспеген жағдайда конкурсқа қатысушының қабылданған шешімге Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқығы бар.

Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін үміткерлердің тізімі Құжаттарды қабылдау аяқталған күннен бастап 6 (алты) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының ресми интернет-ресурсында мына мекенжай бойынша https://qazscience.gov.kz орналастырылатын болады.

Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін үміткерлердің тізімі орналастырылғаннан кейін 13 (он үш) жұмыс күні өткен соң, Алматы қ., қ. Сәтпаев к-сі, 22, 405-кабинет мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі болып сайлануға үміткердің бағдарламасын бағалау және қорғау үшін отырыс өткізілетін болады.

Қосымша 1

Конкурсқа қатысу үшін ұйым (ғылыми ұйым немесе ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі аккредиттелген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы) қағаз форматта мынадай құжаттарды жібереді:

1) ұйымның алқалы басқару органы (ғылыми, ғылыми, ғылыми-техникалық, техникалық кеңес) отырысының хаттамасынан үзіндісімен үміткерді ұсыну туралы ұйымның ілеспе хаты, осы конкурстық құжаттамның 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша;

2) 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Академияның жарамды академигі болып сайлануға конкурсқа қатысуға өтініш;

3) үміткердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (өтініш берген сәтте қолданыста болады);

4) құжаттарды қабылдау басталған күнге дейін бір айдан ерте емес берілген құжаттарды тапсыру сәтінде соттылығының болуы не болмауы туралы анықтама;

5) Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 12 маусымдағы № 268 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №болып тіркелген) Білім туралы құжаттарды тану қағидаларына сәйкес танылған ғылыми дәрежесін (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) растайтын дипломдардың көшірмелері 32800) және ғылыми атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор);

6) 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті персоналды басқару қызметі куәландырған, үміткер штаттық қызметкер болып табылатын, үміткердің ұйымдарда кемінде 10 (он) жыл жұмыс тәжірибесінің болуын растайтын, құжаттар ұсынылған күнге дейін күнтізбелік отыз күннен ерте емес мерзімде куәландырылған қызметтік тізім (жұмыс, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);

7) үміткерде Хирш индексінің болуын растайтын Web of Science (Вэп оф сайнс) және (немесе) Scopus (Скопус) дерекқорынан скриншоттардың көшірмелері, номерcid (ОРКИД) нөмірі (ғылыми авторларды сәйкестендірудің әріптік-цифрлық коды), Researcher ID (Web of Science (Вэп оф сайнс) базасындағы ғалымның идентификаторы), Author ID (Scopus (Скопус) базасындағы автордың бірегей нөмірі, бар болса);

8) соңғы 10 (он) жылда Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Джоурнал Ситэйшн Рэпортс) деректері бойынша 1 (бірінші) және 2 (екінші) квартильге кіретін немесе Scopus (Скопус) дерекқорының Cite Score (Сайт Скор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 50 (елу) бар болатын рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланған кемінде 9 (тоғыз) жарияланымдардың көшірмесі болуы, ұлттық бірегейлік саласындағы әлеуметтік гуманитарлық бағыттарды және ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс жөніндегі бағыттарды қоспағанда;

9) ұлттық бірегейлік саласындағы әлеуметтік гуманитарлық бағыттар үшін ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынатын басылымдар тізбесінің журналдарында жарияланған соңғы 5 (бес) жыл ішінде кемінде 9 (тоғыз) жарияланымның көшірмелері болуы және (немесе) Scopus/Web of Science (Скопус/ (Веб оф Сайнс) дерекқорларында рецензияланған ғылыми журналдарда;

10) ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс жөніндегі бағыттар үшін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынатын басылымдар тізбесінің журналдарындағы соңғы 5 (бес) жылдағы жарияланымдардың (мақалалардың) көшірмелері;

11) үміткердің қазақ немесе орыс тіліндегі бағдарламасы;

12) үміткерде бар екенін растайтын құжаттардың (дипломдардың, аттестаттардың)көшірмелері (бар болса):

ғылым және техника саласындағы халықаралық және (немесе) Мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты атағы;

ғылым және техника саласындағы халықаралық және (немесе) мемлекеттік сыйлықтарға Стипендиялар;

Халықаралық Ғылым Академияларына мүшелік;

инновациялардың жаһандық индексінің өзекті рейтингінде көшбасшы орын алатын 30 (отыз) елдің бірінің өнертабысына, өнеркәсіптік үлгісіне, пайдалы моделіне, селекциялық жетістігіне немесе интегралдық микросхемалар топологиясына қорғау құжатының болуы (гуманитарлық ғылымдар үшін-зияткерлік меншік объектісіне қорғау құжатының болуы);

Elsevier (Elsevier), Brill (Brill), CRC Press (SRS Press), DeGruyter (Degruyter), Edward Elgar Publishing (Edwar Elgar Publishing), John Wiley & Sons (Джон Уайли және Сонс), McGraw Hill (макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палграв Макмиллан), Питер Ланг (Питер Ланг), Прентис Холл (Прентис Холл), маршрут (маршрут), Sage Publications (SAGE Publications), Springer Nature (Springer Naichar), Taylor and Francis (Тейлор және Фрэнсис), Wolters Kluwer (Wolters Cluver) (бұдан әрі-сенімді баспалар) немесе US NEWS Best Global Universities Rankings (ЮС NEWS Best Global Universities Rankings) немесе World Universities Academic Ranking of World Universities академигі Ранкин оф World University) немесе Times Higher Education World University (Times hire Education World University);

13) консультанттың және (немесе) кемінде 3 (үш) философия докторы (PhD) және (немесе) ғылым кандидаттары немесе ғылым докторлары (бар болса) мәртебесін растайтын құжаттардың көшірмелері (тағайындау туралы бұйрықтың көшірмелерін немесе сертификатталған хатты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей);

14) ғылымды қажетсінетін өнімді мемлекеттік тіркеу туралы құжат (бар болса).

Ғылыми ұйымның немесе жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының басшысы және Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академик болып сайлануға үміткер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұсынылатын құжаттардың тиісінше ресімделуіне, сәйкестігіне және дұрыстығына дербес жауапты болады.

Қосымша 2

Конкурсқа қатысу үшін үміткерлер өтініштерді мынадай нысандар бойынша ұсынады:

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

Өтініш

Маған _____________________________ Т.А.Ә. (ол бар болған жағдайда) Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының толық мүшесі (академигі) болып сайлануға арналған конкурсқа қатысуға рұқсат беруіңізді сұраймын.

Мен өзім туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

1

Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (нөмірі, қашан және кім берді, жеке сәйкестендіру номері)

 

2

Туған күні

 

3

Жұмыс орны (қысқартуларсыз)

 

4

Лауазымы (қысқартусыз)

 

5

Білімі (қай оқу орнын, факультетті, қай жылы бітірген)

 

6

Ғылыми дәрежесі немесе атағы

 

7

Марапаттар, көтермелеулер (мемлекеттік, ведомстволық)

 

8

Ғылым саласы

 

9

ORCHID (ОРCИД) (ғылыми авторларды сәйкестендірудің әріптік цифрлық коды)

 

10

Researcherid (Risecraidi) (Web of Science базасындағы ғалымның идентификаторы (Вэп оф сайнс), бар болса)

 

11

Author ID (автор айди) (Scopus базасындағы автордың бірегей нөмірі (Скопус), бар болса)

 

12

Scopus (Скопус) Хирш Индексі

 

13

Web of Science (Вэп оф сайнс) Хирш индексі

 

14

Электрондық мекенжайы

 

15

Байланыс телефоны (үй, ұялы)

 

Осы өтінішпен жоғарыда көрсетілген барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.

____________________________________________________________ (үміткердің ТАӘ (ол бар болған жағдайда) және қолы, күні)

Қазақстан Республикасы

Ұлттық ғылым академиясы

Өтініш

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, мен,______________________ Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), жеке куәлік _______________ Қазақстан Республикасы азаматы (нөмірі, күні және жеке басын куәландыратын құжатты кім берді), ЖСН _________, _____________________________ (нақты тұрғылықты мекен-жайы), ____________________________________________ Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының келісімін беремін (бұдан әрі – Академия) және үшінші тұлғаларға, яғни қазіргі уақытта да, болашақта да академиямен менің (Мен туралы) дербес деректерімді жинау, өңдеу және қорғау жөніндегі, осы Келісіммен регламенттелген мақсаттарда заңнамаға қайшы келмейтін тәсілдермен жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беруге мән-жайлармен немесе құқықтық қатынастармен байланысты тұлғаларға, Академияның қалауы бойынша, Академиямен туындауына байланысты, бұрыннан бар немесе болашақта туындайтын кез келген еңбек, азаматтық-құқықтық және (немесе) өзге де құқықтық қатынастардың, менің (Мен туралы) дербес деректерімнің көздерінде, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес болашақта оларда болып жатқан электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

Академия академигін сайлау конкурсына қатысу кезеңінде Академияға тиісті растайтын құжаттарды ұсына отырып, менің (мен туралы) дербес деректерімнің кез келген өзгерістері және (немесе) толықтырулары туралы Академияға жазбаша хабарлауға міндеттенемін.

Академия үміткердің дербес деректерін жинауды, өңдеуді және трансшекаралық беруді мынадай мақсаттар үшін, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей жүзеге асырады:

1) Академияның оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген құқықтары мен міндеттерін тиісінше орындау мақсатында;

2) академияны ішкі бақылау және есепке алу үшін, сондай-ақ үміткердің және Академияның өз міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау және растау үшін, оның ішінде тиісті конкурстар (шарттар, келісімдер) бойынша;

3) Академияның құқықтарын сот және соттан тыс қорғау үшін:

тиісті мәмілелер (шарттар, келісімдер) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда;

үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында және өзге де жалпыға қолжетімді дереккөздерде ашылған және жалпыға қолжетімді деректерді орналастыру үшін.

Мен, _________________ Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), ЖСН___________, мен мыналарды растаймын:

1) осы Келісім Академиямен барлық қатынастарға, оның ішінде осы келісім берілген кезде туындайтын және (немесе) туындайтын, оның ішінде болашақта туындайтын қатынастарға қолданылады;

2) осы Келісіммен Академияға үшінші тұлғалардың менің дербес деректеріме қол жеткізу шарттарын дербес айқындау; заңнамаға сәйкес дербес деректердің жалпыға қолжетімді көздерінде дербес деректерді тарату құқығын беремін;

3) академия дербес деректерді жинау, өңдеу және трансшекаралық беру кезінде үміткердің хабарламасын талап етпейді;

4) осы Келісім Академияда үміткердің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беруге қажетті өкілеттіктердің бар екендігінің дәлелі ретінде үшінші тұлғаларға беріледі;

5) осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасында регламенттелген жағдайларда жазбаша нысанда ресімделген тиісті өтініштің негізінде кері қайтарып алынады, ол академияға осы Келісім кері қайтарылған күнге дейін кемінде 15 (он бес) жұмыс күні бұрын жіберіледі.

Бұл ретте мен осы Келісімді Заңда көзделген жағдайларда, сондай-ақ Академия алдында орындамаған міндеттемелерім болған кезде қайтарып алуға болмайтыныннан хабардармын;

6) егер Мен және академия арасында жасалған тиісті (ми) Шартпен (лармен) немесе өзге де мәмілелермен Академияның дербес деректердің ашық байланыс арналары арқылы беруі көзделген немесе көзделсе, мен оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз алу тәуекелін түсінемін және осындай тәуекелді өзіме қабылдаймын;

7) тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы, Байланыс ақпараты (телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы және), портреттік бейнесі (фотосуреті) бар дербес деректер жалпыға қолжетімді болып табылады, яғни оларға қол жеткізу еркін болып табылады;

8) Академия Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда үміткердің келісімінсіз дербес деректерді жинауды, өңдеуді және трансшекаралық беруді жүргізеді;

9) дербес деректерді жинау, өңдеу тізбесі мен тәртібін белгілейтін Академия актілерімен таныстым және осындай тәртіппен келісемін;

10) академия заң талаптарын және (немесе) осы Келісімде қол жеткізген шарттарды сақтаған жағдайда, болашақта менің (Мен туралы) дербес деректерімді жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беруге қатысты Академияға қандай да бір наразылықтарым болмайды.

Осы Келісімнің мәтінін мен толық оқып, түсіндім, толықтырулар, ескертулер мен қарсылықтар жоқ.

_____________________________________

(күні, қолы)

_____________________________________

(Т. А. Ә (ол бар болған жағдайда)

3-қосымша

ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

I. ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фото 3х4

____________________________________________________

 

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________________________________

 

(жұмыс орны, лауазымы, санаты/ место работы, должность, категория)

_____________________________

(жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер)

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

 

Туылған жерi/Место рождения

 

Ұлты/Национальность *

 

Бiлiмi/Образование

 

Семейное положение

 

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

 

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

 

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание

 

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер |Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

 

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг

 

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин

 

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

 

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях

 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн тәртiптiк жазалар қолданылғаны туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения

 

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации

 

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/

Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации

 

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi /
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/приема

босатылған/
увольнения

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

_______________________________________ (Лауазымы/должность) _______________________________________ (Т.А.Ә/ Ф.И.О.)

Қолы __________________ _______ жыл «__» _____________ айы
Подпись________________ «__» ____________месяц ________год

Мөрдің орны/ Место печати