Миссиясы, пайымы және принциптері

Миссиясы, пайымы және принциптері

Миссиясы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясының (бұдан әрі-Академия) миссиясы (I) экономика мен қоғамның стратегиялық маңызды мәселелерін шешу үшін ғылыми және талдамалық зерттеулер жүргізу, (ii) Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың басым бағыттарын айқындау және (iii) объективті, ғылыми негізделген деректер, негізінде ғылыми-техникалық және басқа да салаларда мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға қатысу мақсатында Қазақстан Республикасының жетекші ғалымдарын біріктіру болып табылады.

Пайымы

Академия Қазақстан Республикасының жетекші ғалымдарының дербес, беделді ғылыми ұйымы болуға неғұрлым ұмтылады:

  1. Қазақстан Республикасының ғылыми және ғылыми-техникалық даму аспектілерінің кең спектрі бойынша өзіндік деректер базасы, сондай-ақ тиісті ақпаратты жинау және талдау үшін тиімді құралдары бар.
  2. Қазақстан Республикасының ғылыми, ғылыми-техникалық, әлеуметтік және экономикалық дамуының өзекті мәселелерін шешуде жедел және сапалы қолдау көрсететін.
  3. Қазақстан Республикасындағы ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін тұтынушылармен тұрақты және сындарлы өзара іс-қимыл жасау.
  4. Әлемдегі жетекші ғалымдар бірлестіктерімен, ғылыми орталықтармен және зерттеу университеттерімен нәтижелі, өзара тиімді өзара іс-қимыл жасайтын және озық білім мен құзыреттерге қол жеткізу үшін аталған өзара байланыстарды белсенді пайдаланатын.
  5. Қазақстан Республикасының алдында тұрған неғұрлым өзекті, стратегиялық маңызды міндеттерді шешу мақсатында пәнаралық ғылыми-техникалық бағдарламаларды Академияда бар барлық ресурстарды пайдалана отырып, оңтайлы мерзімдерде іске асыратын.

Принциптері (құндылықтар)

Академия өз қызметінде келесі принциптерге сүйенеді:

  1. (I) Академияға мүшелікке белгіленген критерийлер мен рәсімдерге сәйкес барлық ғалымдар үшін бірдей қол жеткізуден, (ii) Академияның барлық мүшелері үшін ресурстарға қол жеткізудің тең шарттарынан және (iii) осы мәселеде кез келген кемсітушілікті жоюдан тұратын әділеттілік.
  2. (I) барлық ішкі рәсімдерді, оның ішінде академия мүшелігіне қабылдауға және мүшелерді Академиядан шығаруға қатысты дербес бекітуден, (ii) Академия алдына қойылған міндеттерді негізге ала отырып, Академия ресурстарын дербес бөлуден және (iii) Академия ішінде қабылдайтын шешімдерге кез келген негізсіз қысымды жоюдан тұратын дербестік, Академия ішінде де сыртқы көздерден де.
  3. Шешімдерді әзірлеу кезінде тек ғылыми негізделген, ғылыми әдістер негізінде дәлелденген фактілерді қолданудан тұратын объективтілік.
  4. Академия мүшелерін және қажетті білімі, дағдылары мен тәжірибесі бар басқа да субъектілерді тарта отырып, Академия алдына қойылған әрбір міндетті шешуге сапалы, уақтылы және кешенді тәсілден тұратын кәсіпқойлық.
  5. Шығындарды азайту және пайданы барынша арттыру негізінде қолда бар ресурстарды ескере отырып, оңтайлы шешімдерді табудан тұратын тиімділік.