«Агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты
дамуы және ауыл шаруашылығы
өнімінің қауіпсіздігі»

«Агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты
дамуы және ауыл шаруашылығы
өнімінің қауіпсіздігі»

Жас ғалымдардың жұмыс тобының құрамы

«Ж. Жиембаев атындағы Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» ЖШС ғылыми қызметкері, магистр
«Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті» КеАҚ Жобалау менеджері, PhD
«Алматы технологиялық университеті» АҚ қауымдастырылған профессоры, жетекші патент зерттеуші, PhD
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ сынақ орталығының директоры, PhD
«Алматы технологиялық университеті» АҚ қауымдастырылған профессоры, PhD
Старший преподаватель«Алматы Менеджмент Университеті» ББМ сеньор лекторы, PhD
«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ қауымдастырылған профессордың м. а., жетекші ғылыми қызметкері, PhD
«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ медицина және денсаулық факультетінің аға оқытушысы, PhD
«Павлодар ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы» ЖШС Басқарма төрағасы, техника ғылымдарының кандидаты
«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ қауымдастырылған профессоры, PhD
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ аға ғылыми қызметкері, PhD
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ жұқпалы аурулардың биотехнологиясы және диагностикасы зертханасының аға ғылыми қызметкері, PhD
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ ғылыми қызметкері
Кенжалиев Д.Д. «Ш. Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты» мекемесінің Экологиялық-талдау зертханаларының меңгерушісі, магистр
Батыргалиев Е.А. «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ зертхана меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ кіші ғылыми қызметкері
«Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті» КеАҚ аға оқытушысы, PhD
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, заведующий кафедрой Агротехнического хаба
Казахский национальный аграрный исследовательский университет, председатель комитета по делам молодежи, кандидат биологических наук, старший преподаватель
Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина И.о. ассоциированного профессора
Руководитель Казахского агротехнического научно-исследовательского университета имени С.Сейфуллина
НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина» и.о. ассоциированный профессор
Казахский агротехнический исследовательский университет им.С.Сейфуллина И.о.ассоциированного профессора кафедры земледелия и растениеводства
Казахский аграрнотехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина, агрономический факультет, Старший преподаватель
НАО "Университет имени Шакарима города Семей" ассоциированного профессора кафедры «Технология пищевых производств и биотехнология»
Старший преподаватель Казахского агротехнического научно-исследовательского университета имени С.Сейфуллина