Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясының жұмыс топтары

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясының жұмыс топтары

Бөлімшелер бойынша жұмыс топтарының құрамы

Жер, ғарыш және коммуникациялар туралы

Агробиоресурстар және экология туралы

Өмір және денсаулық туралы

Білім және азаматтық қоғам туралы

Жыл сайынғы Ұлттық ғылым жөніндегі баяндаманы дайындау бойынша жұмыс топтарының құрамы

Ғылымның әрбір басым бағыты үшін сараптамалық топ

Авторлық топ

Ғылымды дамытудың 10 басым бағыттары бойынша жас ғалымдардың жұмыс тобы

Геология, минералдық және көмірсутекті шикізатты өндіру және өңдеу, жаңа материалдар, технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен конструкциялар

Су ресурстарын, жануарлар мен өсімдіктер әлемін ұтымды пайдалану, экология

Энергетика және машина жасау

Ақпараттық, коммуникациялық және ғарыштық технологиялар

Жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер

Өмір және денсаулық туралы ғылым

Білім және ғылым саласындағы зерттеулер

Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер

Агроөнеркәсіптік кешенді тұрақты дамыту және ауыл шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі

Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс